Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi BD

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi
Bytového družstva Novákových 895
IČ : 247 61 460

Vážení členové bytového družstva,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne

22. září 2015 od 19:30 hodin

V učebně ZŚ Palmova v Heydukově ulici.

Program :

- prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
- schválení programu schůze
- prodej nebytového prostoru č.16 a podesty p.Dvořákovi za částku 600 tisíc Kč,
- výběr správcovské firmy a následná výpověď firmě Austis
- schválení usnesení,
- diskuze,

V Praze, dne 4.9.2015

Marek Zoul
předseda družstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687